Cảm biến Turck / Turck sensor vietnam

mrgiauhgpmrgiauhgp

10:49 - 24/01/0

Cảm biến Turck

Tập đoàn Turck hiện nay là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về cảm biến vị trí và chuyển động, công nghệ an toàn chức năng, công nghệ đếm và xử lý và công nghệ truyền dẫn.

Đại lý Turck

Giới thiệu về Turck sensor vietnam :

Cảm biến của hãng sản xuất Turck được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối cảm biến Turck chính hãng tại Việt Nam

Đại lý Turck

Turck vietnam

Cảm biến Turck

Đại lý phân phối cảm biến Turck

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/24/8978382334_1516765740.jpg

Turck sensor vietnam

Turck sensor

Turck sensor

Turck sensor

Turck sensor


Model Turck :

FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Đại lý Turck

No. 6870004

Flow sensor

TN-Q80-H1147

No. 7030007

TW-R30-B128

No. 6900503

TW-R50-B128

No. 6900504

EEPROM 128 Byte

BL20-S4T-SBBS

No. 6827046

Tension clamp connection component

BL20-2RFID-A

bus system module

No. 6827233

RK4.5T-25/S2500

No. 6638421

SWF5B-FK-01

Encoder

UTP-III (UTP-THR-A/M 3 )

3PHASE 440V

150A

SCR Power Regulator

PS62.XXBFCFF8MAX Turck vietnam

Alternative model with Flansch DN100 and Atex

PS62.CXDFEFF8MAX

BI15-CP40-VP4X2/S100

successor for MP-10H-VP4X/S85

BI15U-CP40-FDZ30X2

BIM-IKT-AP6X-H1141

ID: 69712

KLI 3 CLAMPING PIECE

WAK4-2/P00

BI2-M12-AP6X-H1141

BI8-M18-AP6X-H1141

BI15-M30-AP6X-H1141

NI50U-CK40-AP6X2-H1141

BI3U-EM12E-VN4X-H1141

ID: 46240

BIM-PST-AP6X

4611315 Ni8-M12-AN6X-H1141

(Ni5-M12-AN6X-H1141 is no longer available)

NI5-Q18-RN6X

Replacement for MP-10H-VP4X/S85

N10-M18E-LIU-H1141

NI8-M12-VN6X 7M

BI4U-M12-AP6X

MK91-121-R/24VDC

FCS-G1/2A4-AP8X-H1141

Magnetfeld-Sensor für Pneumatikzylinder

BIM-NST-AP6X-V1131 Cảm biến Turck

MS27-R

MK1-22UP-Ex0/24VDC

MK13-PF-Ex0/24VDC

Replacement for MK13-UPF-Ex0/24VDC

Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090 X Ausgabe Nr.4

BI5-M18-Y1X-H1141

Magnetfeld-Sensor für Pneumatikzylinder

BIM-NST-AP6X-V1131

PROXIMITY SENSOR NI5-Q18-RN6X

BI5-M18-Y1X-H1141

Drehzahlwächter-1- kanalig

MS24-112-R

NI15-M30-AZ3X

Stillstandswächter-1- kanalig

MS27-R

Analogsignaltrenner 1-kanalig PTB 97 ATEX 2104

MK31-11EX0-LI/24VDC

Induktiver Sensor -KEMA 02 ATEX 1090X-Ausgabe Nr.4

BI2-G12SK-Y1X

FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC

MK15-12Ex0-PN/24VDC

IM21-14-CDTRI

BI3U-M12-AN6X-H1141

FCS-G1/2A4P VRX/24V

NI35-CP40-VP4X2

BI5-M18-AZ3X

NI4-M12-AZ31X

NI4-M12-AP6X is outdated

alternativ: BI4-M12-AP6X

NI50-CP80-VP4X2

BI15-CP40-LIU

MS24-112-R

MK1-22UP-Ex0/24VDC

MK13-PF-Ex0/24VDC

Replacement for MK13-UPF-Ex0/24VDC

Bi10-M30-RP6X

Ni15-M30-AP6X

Bi10-M30-RP6X Turck sensor vietnam

Ni15-M30-AP6X

MS24-112-R

BIM-G18-Y1/S926

4280600

BI15U-CP40-FDZ30X2

EWD/20-250VUC

BIM-G18-Y1/S926 9M

BI5-GT18-ADZ30X2-B1331

BI10-G30-Y1X

ID: 46065 BI2-M12-AP6X-H1141

ID: 46150 BI8-M18-AP6X-H1141

ID: 46185 BI15-M30-AP6X-H1141

ID: 46070 BI4-M12-AP6X-H1141

Ni30-Q130-VP4X2-B2141

ID: 1625837 NI50U-CK40-AP6X2-H1141

BI2-G12SK-AP6X

BI5-P18SK AP6X/S80-S277

ID: 1407200

BI15R-Q14-AP6X2-H1141

BI5U-Q12-AP6X2-H1131

NI30-Q130-VP4X

BI25-G47-VP4X-B2

NI50U-CK40-AP6X2-H1141

BI5-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90

(replacement for BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T )

BI4-M12-AP6X-H1141

NI8-M18E-RP6X-H1143 (18mm)

unknown, please check!!

BI10-M30-AP6X

BI10U-Q14-AP6X2

BI15U-M30E-AP6X-H1141

BI8U-M18E-AP6X

(replacement for BI8U-M18E-AP6X)

BI8U-M18E-AP6X-H1141

NI30U-M30-AP6X-H1141 (30mm)

BI8U-M18E-AP6X-H1141

(replacement for N18-M18E-AP6X-H1141(18mm)

BI8U-M18E-AP6X-H1141

(BI8U-M18E-APNX-H1141 is not existing)

BI15U-CK40-AP4X2-H1141

THW-3-N1/2-A4-L050

B2N45H-Q20L60-2Li2-H1151/3GD

B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151

B1N360V-Q42-CNX2-2H1150

B2N360-Q42-E2LiUPN8X2-H1181/S97

B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151

B2N360-Q42-E2LiUPN8X2-H1181

B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD

BI5-M18-AZ3X

NI4-M12-AZ31X

NI4-M12-AP6X is outdated

alternativ: BI4-M12-AP6X

NI50-CP80-VP4X2

BI15-CP40-LIU

MS24-112-R

1646630

NIU M30 AP6X

BI4-M12-VP6X-H1141

No: 1633200

Alternative for outdated N14-M12-RP6X-H1141

BI5-P18SK AP6X/S80-S277

BI5U-Q12-AP6X2-H1131

NI30-Q130-VP4X

BI25-G47-VP4X-B2

NI50U-CK40-AP6X2-H1141

BI5-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90

(replacement for BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T )

BI4-M12-AP6X-H1141

NI8-M18E-RP6X-H1143 (18mm)

unknown, please check!!

BI10-M30-AP6X

BI10U-Q14-AP6X2

BI15U-M30E-AP6X-H1141

BI8U-M18E-AP6X

(replacement for BI8U-M18E-AP6X)

BI8U-M18E-AP6X-H1141

NI30U-M30-AP6X-H1141 (30mm)

BI8U-M18E-AP6X-H1141

(replacement for N18-M18E-AP6X-H1141(18mm)

BI8U-M18E-AP6X-H1141

(BI8U-M18E-APNX-H1141 is not existing)

FCI-D09A4-NA H1141/M16

BIM-NST-AP6X-V1131

ID: 46065 BI2-M12-AP6X-H1141

ID: 46150 BI8-M18-AP6X-H1141

ID: 46185 BI15-M30-AP6X-H1141

ID: 46070 BI4-M12-AP6X-H1141

Ni30-Q130-VP4X2-B2141

ID: 1625837 NI50U-CK40-AP6X2-H1141

FCI-D09A4-NA H1141/M16

ID: 46145

BI5-M18-AP6X-H1141

IM21-14-CDTRI

BIM-NST-AP6X-V1131

S18UUAQ

QT50UDB

T30UUPA

RU40U-M18M-UP8X2-H1151

T30UXIC

QT50R-EU-AFH

QT50R-EU-AFHQ

QT50R-EU-AF2WQ

Q120RA-EU-AF2

Q120RA-EU-AF2Q

FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC

FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC

FCS-G1/4A4-NAEX0

FCS-G1/2A4-NAEX0

FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141

FCS-G1/2A4-NAEX0/L065/D024

FCI-D15A4P-AP8X-H1141

FCI-D20A4P-AP8X-H1141

FCI-D15A4P-LIX-H1141

FTCI-10D10A4P-2UP8X-H1141

FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141

FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141

FTCI-10D10A4P-LIUP8X-H1141

FTCI-15D15A4P-LIUP8X-H1141

FTCI-18D15A4P-LIUP8X-H1141

FTC FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141

FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141

FCMI-3/4D12DYA4P-LIUP8X-H1141

PK010R-N12AL-2UP8X-V1141

PS100R-609-LI2UPN8X-H1141

PK-P-MZ-002

PC600R-204-2UPN8X-H1141

PC025V-203-2UPN8X-H1141

PT025R-14-LI3-H1131

PT001R-14-LI3-H1131

PT001R-14-LI3-H1131

PT003R-14-LI3-H1131

PS016V-607-LUUPN8X-H1141

Cảm biến Turck, Turck sensor vietnam, Đại lý Turck, Turck vietnam, Cảm biến áp suất Turck, Đại lý cảm biến Turck, Đại lý Turck tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com 

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?