Cảm biến KOSO Việt Nam

Mr TrựcMr Trực

16:26 - 25/10/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/10/25/4706097414_1540459554.jpg

Model sản phẩm:

500M: VeCTor M Trim Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

500D: VeCTor D Trim Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

500J: VeCTor J Trim thiết bị truyền động Koso

501G: Cage Guided Control Valves Mail: truc@hpqtech.com

550G: Multi-hole Cage Guided Control Valves Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

501T: Top Guided Single Seat Globe Valves Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

551T: Top Guided Single Seat Globe Valves/JIS10K and ANSI class 150 only thiết bị truyền động Koso

520T: Small Plug Single Seat Globe Valves Mail: truc@hpqtech.com

521F: 3-Way Diverting Globe Valves Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

531F: 3-Way Mixing Globe Valves Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

500R: Acid Resistant Type Globe Valves thiết bị truyền động Koso

400H: Parallel Slide Valves (PARA-SURA) Mail: truc@hpqtech.com

210C: Concentric Segmental Ball Valves (FLOWMAX C/Wafer) Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

220C: Concentric Segmental Ball Valves (FLOWMAX C/Flanged) Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

230C: Concentric Segmental Ball Valves thiết bị truyền động Koso

210E: Eccentric Segmental Ball Valves (FLOWMAX E/Wafer) Mail: truc@hpqtech.com

220E: Eccentric Segmental Ball Valves (FLOWMAX E/Flanged) Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

301K/332K: Straight Through Ball Valves Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

331L: L Port 3-Way Ball Valves thiết bị truyền động Koso

331T: L Port 3-Way Ball Valves Mail: truc@hpqtech.com

301R: Acid Resistant Ball Valves Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

710C: Concentric PARA-SEAL Valves' (PARA-SEAL C) Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

710E: Eccentric PARA-SEAL Valves (PARA-SEAL E/Wafer) thiết bị truyền động Koso

720E: Eccentric PARA-SEAL Valves (PARA-SEAL E/Flanged) Mail: truc@hpqtech.com

600B: Butterfly Valves/Casting Body type Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

600S: Butterfly Valves/Fabricated Body type Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

610S: RING-SEAL type Butterfly Valves thiết bị truyền động Koso

5200: Pneumatic Diaphragm Actuators Mail: truc@hpqtech.com

6100LA/6200LA/6300LA: Pneumatic Cylinder Actuators Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

6400RB/6500RA/7300RB: Pneumatic Cylinder Actuators Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

6300RB: Pneumatic Cylinder Actuators thiết bị truyền động Koso

7900RA: 2 Step Action type Pneumatic Cylinder Actuators Mail: truc@hpqtech.com

3100R/3200R/3300R/3400R/3400L/3420R/3420L/3900R: Motorized Actuators Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

3500R/3500L/3600R/3600L/3620R/3620L : Solid State Electronic Actuators Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

3800LA/3800RA/3800DA: Microprocessor Controlled Actuators thiết bị truyền động Koso

4800LA/4800RA/4800DA: Electro-Hydraulic Actuators Mail: truc@hpqtech.com

EP1000: Electro-pneumatic Positioner Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

3700: Electric Control Mortor Actuator Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

M250 Magnetic Chemical Pumps thiết bị truyền động Koso

M400 Magnetic Chemical Pumps Mail: truc@hpqtech.com

M500 Magnetic Chemical Pumps Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

M503F/M503N Magnetic Chemical Pumps Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

M650 Magnetic Chemical Pumps thiết bị truyền động Koso

M655F Magnetic Chemical Pumps Mail: truc@hpqtech.com

M800 Magnetic Chemical Pumps Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

M801 Magnetic Chemical Pumps Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

M1000 Magnetic Chemical Pumps thiết bị truyền động Koso

100 Series Level Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

200 Series Level Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

700 Series Level Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

721 Series Level Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

722 Series Level Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

651 Series Level Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

681 Series Level Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

660 Series Level Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

510LT Series Level Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

510SF Series Level Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

RF 670 Series Level Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

M11 Series Level Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

101NN Series Differential Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

121NN Series Differential Pressure Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

101RN Series Differential Pressure Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

121RN Series Differential Pressure Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

101L Series Differential Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

121L Series Differential Pressure Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

101B3 Series Differential Pressure Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

121B3 Series Differential Pressure Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

RB Series Differential Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

SC Series Differential Pressure Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

102W1 Series Differential Pressure Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

103W1 Series Differential Pressure Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

107EL Series Differential Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

102AD Series Differential Pressure Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

103AD Series Differential Pressure Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

107AL Series Differential Pressure Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

L Series Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

B3 Series Pressure Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

NN Series Pressure Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

RN Series Pressure Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

534CR Series Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

530HS Series Pressure Switches/Transmitters Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

536CR Series Pressure Switches/Transmitters Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

536HS Series Pressure Switches/Transmitters thiết bị truyền động Koso

541 Series Pressure Switches/Transmitters Mail: truc@hpqtech.com

EPA800 Electro-Pneumatic Positioner Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

EPC800 Electro-Pneumatic Positioner Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

EPB800 Electro-Pneumatic Positioner thiết bị truyền động Koso

EP1000 Electro-Pneumatic Positioner Mail: truc@hpqtech.com

PPA800 Pneumatic-Pneumatic Positioner Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

PPC800 Pneumatic-Pneumatic Positioner Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

PRF300: Airfilter-Regulator thiết bị truyền động Koso

PRF400: Airfilter-Regulator Mail: truc@hpqtech.com

CL420: Lock Valves Nhà cung cấp KOSO tại Việt Nam

CL523: Lock Valves Van Koso,bơm Koso,cảm biến Koso

HCS400: CURRENT SIMULATOR thiết bị truyền động Koso

HCS500: CURRENT/VOLTAGE SIMULATOR Mail: truc@hpqtech.com

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?