Cảm biến áp suất Gems

mrgiauhgpmrgiauhgp

10:42 - 22/01/0

Cảm biến áp suất Gems

Gems cung cấp một loạt các cảm biến công nghiệp áp lực, đầu dò, và chuyển mạch. Mỗi phòng được thiết kế cứng cáp để giải quyết những thách thức đo lường khách hàng trong hệ thống thuỷ lực và khí nén; nước và nước thải; HVAC; OEM máy nén khí và máy bơm; hệ thống lạnh; dầu và khí đốt; off-đường cao tốc; dụng cụ máy; khí y tế; trong quá trình kiểm soát; và các ứng dụng khác.

Cảm biến áp suất Gems

Đại lý cảm biến Gems

Cảm biến Gems vietnam

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/22/1466596507_1516592517.jpg

|FS-600 - No-Moving-Parts Flow Switch |PS11 SERIES LOW PRESSURE SWITCH

|FS-380 SERIES FLOW SWITCH |PS32/PS52 SERIES OEM PRESSURE SWITCHES

|FS-480 SERIES FLOW SWITCH |PS41 SERIES PRESSURE SWITCH

|FS-925 SERIES FLOW SWITCH |HYDRAULIC PRESSURE SWITCH – PS61P SERIES PISTON SWITCH

|FS-926 SERIES FLOW SWITCH |PS61 SERIES HYDRAULIC OEM PRESSURE SWITCH

|FS-927 SERIES FLOW SWITCH |PS62 SERIES OEM PRESSURE SWITCH

|FS-930 SERIES FLOW SWITCH |PS71 SERIES HYDRAULIC PRESSURE SWITCH/PNEUMATIC PRESSURE SWITCH

|FS-10798 SERIES FLOW SWITCH |PS72 SERIES OEM PRESSURE SENSORS

|FS-4 SERIES FLOW SWITCH |PS75 SERIES GENERAL PURPOSE PRESSURE SWITCH

|FS-150 SERIES FLOW SWITCH |PS76 SERIES PRESSURE SWITCH

|FS-380P SERIES FLOW SWITCH |PS81 VACUUM PRESSURE SWITCH

|FS-400 SERIES FLOW SWITCH |PS82 VACUUM PRESSURE SWITCH

|FS-400 SERIES ADJUSTABLE FLOW SWITCH |PS98 SOLID STATE PRESSURE SWITCH

|FS-200 SERIES FLOW SWITCH |1200/1600 SERIES OEM PRESSURE TRANSDUCERS

|FS-500 SERIES FLOW SWITCH |FUEL PRESSURE SENSORS & SUBMERSIBLE PRESSURE TRANSDUCERS

|FS-400P SERIES FLOW SWITCH |ABSOLUTE PRESSURE TRANSDUCERS

|FS-550 SERIES FLOW SWITCH |3100/3200 SERIES THIN FILM PRESSURE TRANSDUCERS

|FS-380 SERIES FLOW SWITCH |31CS / 32CS SERIES SPUTTERED THIN FILM PRESSURE SENSOR

|FS-480 SERIES FLOW SWITCH |31EP/EA AND 32EP/EA SERIES HEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCERS

|RFS TYPE ELECTRONIC FLOW SENSOR |31IS / 32IS SERIES PRESSURE TRANSDUCERS

|RFO TYPE ELECTRONIC FLOW SENSOR |3800/3820 PRESSURE TRANSMITTER

|RFA TYPE ELECTRONIC FLOW SENSOR |4000 SERIES LIQUID PRESSURE SENSOR

|RFI TYPE VISUAL FLOW INDICATOR |4700 SERIES SPUTTERED THIN FILM PRESSURE TRANSDUCER

|FT-110 SERIES TURBINE FLOW SENSOR |5000 SERIES PRESSURE TRANSDUCER

|FT-210 SERIES TURBINE FLOW SENSOR |809 SERIES CAPACITANCE PRESSURE TRANSDUCER

|FT-330 SERIES TURBINE FLOW SENSOR |830 SERIES DIFFERENTIAL PRESSURE SENSORS AND TRANSMITTERS

Cảm biến áp suất Gems

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?