CÁI TẦM CỦA LÃNH ĐẠO!!!!

Langthang0101Langthang0101

22/08/2016/0

"Nhưng Chính phủ phải đặt lợi ích quốc gia lên trên, quyết định những gì là lợi ích tổng thể của Singapore. Chúng tôi muốn có quan hệ tốt với tất cả các nước khác nếu như có thể. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho những thăng trầm theo thời gian." - Lý Hiển Long

Quản trị quốc gia phải có tầm như thế, phải phân biệt lợi ích công, tư như thế nào. Đã là nguyên thủ thì bỏ qua sân si bình thường để hướng đến cái lợi ích của cả thiên hạ. Chúng ta cần một tổ chức lãnh đạo như thế, một cá nhân lãnh đạo như thế, chứ không phải người sáng ngã bên này, chiều ngã bên kia, chỉ lo vun vén cá nhân. Muốn thế phải có một nền quản trị quốc gia hiện đại chứ không phải những phân ưu lý lẽ, ngồi lại nói nhau nghe. Quản trị phải có trình độ "QUẢN" trong quản lý và "TRỊ" trong nghiêm trị của liaatj pháp nghiêm minh.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/image_2n2hmtjdo1bqa.jpeg

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Bien-Dong-tac-Singapore-chet-post170297.gd
Bình luận
-
ngắn gọn nhỉ??

- Trả lời -

- 22/08/2016

Đọc bài trong cái link thì dài liền. Hì hì

- Trả lời -

- 22/08/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?