Cái gì đàn ông có 2 mà phụ nữ chỉ có 1?

Cái gì của phụ nữ mà khi so với những người đàn ông thì luôn ít hơn một và chỉ một mà thôi?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/1-9161-1456330979_2m6f5s3khaik6.jpg

Cái gì đàn ông có 2 mà phụ nữ chỉ có 1?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/2-3890-1456330980_2m6f5s3kgc9lk.jpg

Cá gì mà chẳng có mang,

Đuôi to, bụng lớn, mồm càng khiếp ghê?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/3-4490-1456330980_2m6f5s3kkr7i3.jpg

Cái gì có hình dạng giống với một nửa quả táo?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/4-3168-1456330980_2m6f5s3k92th0.jpg

Tại sao có những người ngồi xe taxi không cần phải trả tiền xe?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/5-4058-1456330981_2m6f5s3kkk4ie.jpg

Hôn người mà hợp với mình gọi là gì?

> Xem đáp án
Bình luận
-
Đàn ông có 2 đầu, 1 đầu đen với 1 đầu đỏ

- Trả lời -

- 26/02/2016

Đàn ông 4 đầu, phụ nữ 5 đầu nhé!

-

- 26/02/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?