Cách sử dụng First name trong tiếng Anh- Tiếng Việt

Bằng Lăng TímBằng Lăng Tím

10:46 - 16/07/0

Nhiều bạn học và tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên thì hiểu rõ ý nghĩa của từ first name, tuy nhiêu với những bạn mới bắt đầu làm quen với những khái niêm cơ bản về từ vựng tiếng Anh thì first name là gì có thể lại khái niệm hoàn toàn mới lại và không biết sử dụng như thế nào cho hợp lý nhất trong giao tiếp. 

First name trong tiếng Anh có nghĩa là tên của bạn. Chỉ là tên, không đi kèm với tên đệm. 

Cấu trúc họ tên trong tiếng Anh khác biệt so với cách dùng trong tiếng Việt. 

First name + Middle name + Last name. Thứ tự là tên viết đầu tiên, rồi tới tên đện và cuối cùng là họ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/16/8114969425_1531714227.png

Còn trong tiếng Việt thì thứ tự ngược lại, họ viết đầu tiên, tới tên đệm và tên. 

Ví dụ họ tên tiếng Anh: Harry Edward Kane trong đó

Harry là tên, Edward là tên đệm, Kane là họ. 

Người Anh coi trọng họ hơn tên, Vì vậy họ thường dùng họ để kêu tên một người, và ít khi gọi tên đêm mà gọi họ và tên. Như Harry Edward Kane thì mọi người thường gọi là Harry  Kane. 

Tên tiếng Việt khi sử dụng để xưng hô trong tiếng Anh thì như thế nào? 

Ví dụ: Tên ca sỹ Cao Thái Sơn thì thứ tự đúng với ngữ pháp tiếng Anh là: Sơn Cao Thái.

Với những kiến thức trên thì những bạn đang gặp khó khăn về cách sử dụng first name có thể dễ dàng khắc phục. 

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?