Các nhà khoa học Đức nói họ đang nắm trong tay bằng chứng cho thấy vũ trụ này là giả lập, Elon Musk đã đúng (?)

http://genk.vn/cac-nha-khoa-hoc-duc-noi-ho-dang-nam-trong-tay-bang-chung-cho-thay-vu-tru-nay-la-gia-lap-elon-musk-da-dung-20161108114122079.chn

"Chúng ta đang sống trong một nhà tù tạo nên bởi một thực thể nào đó mạnh hơn, lớn hơn và tiên tiến hơn rất rất nhiều. Ta không thể nhìn thấy được những bức tường gạch của nhà tù tăm tối đó, nhưng qua vật lý nói riêng và khoa học nói chung, có lẽ sẽ có ngày ta với tay ra và chạm vào bức tường đó.
Liệu chúng ta có thực sự sống trong một thế giới giả lập?"
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/18/trietgianaychorangelonmuskdadungkhinoita_2o7g0btq9rkdk.png

Theo tỷ phú Elon Musk thì “chúng ta đã hoàn toàn là những cyborg”, nghĩa là chúng ta đang là những con người đã bị công nghệ hóa, bị số hóa và trở thành một phần của mạng internet thế giới.
Có vẻ như tỷ phú Elon Musk khá tin rằng nhân loại đang sống trong một thế giới mô phỏng, chứ không phải một thế giới thực.
Các bác Vitalkers thấy luận điểm này thế nào?
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?