Các giai đoạn mất protein trong cơ thể.

http://www.purevolume.com/listeners/bluemoon44097/posts/4587958/C%C3%A1c+giai+%C4%91o%E1%BA%A1n+m%E1%BA%A5t+protein+trong+c%C6%A1+th%E1%BB%83.
Việc tập thể hình quan trọng nhất đó là tăng cơ, giảm mỡ. Nó quan trọng đối với cả nam lẫn nữ. Nếu không có điều kiện sử dụng sữa tăng cơ chuyên cho thể hình thì bạn có thể sử dụng bột đậu thay thế. Việc không cung cấp đủ protein sẽ gây đến nhưng hậu quả không mong muốn.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?