Các bác Vitaker thông thái cho em hỏi cái ghế này ở nhà vợ chồng Phi Thanh Vân dùng để làm gì ạ?

ba lăng nhăngba lăng nhăng

06/02/2017/0

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/06/cats_2nr5h6qa06lcq.jpg
[/embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/06/7_54599_2nr5gmbcg95s2.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/06/7_54599_2nr5gqe4qs7dg.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/06/7_54599_2nr5gp62f8njp.jpg

XEM THÊM: PHI THANH VÂN VÀ TÌNH TRẺ BẢO DUY CÒN MẶN NỒNG

Bình luận
-
Ghế tìn zụt...Kkk......

- Trả lời -

- 06/02/2017

Bọn dâm tặc! Kkk..........

-

- 06/02/2017

36 kiểu kêu thần thánh!

-

- 06/02/2017

GhếTranta đó thím!

- Trả lời -

- 06/02/2017

Ghế Tanra...

- Trả lời -

- 06/02/2017

TAT

Ghế này của thằng tây tập 1 nó để lại cho BD tập.

- Trả lời -

- 07/02/2017

Chair to make love.

- Trả lời -

- 12/02/2017

Xưa em cũng k biêt ghế này la thế nào? Nhưng giờ thì em đã biết..

- Trả lời -

- 08/02/2017

HDK

ghế chơi trò chơi mà

- Trả lời -

- 07/02/2017

Cảm ơn các bác tui lúa lép nhờ các bác mà biết trên đời này có cái ghế tan ra

- Trả lời -

- 07/02/2017

....ghế trường kỷ của ngoại em đó...!!!???

- Trả lời -

- 13/02/2017

..của hồi môn...!!!???

-

- 13/02/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?