Các anh cầm dùi cui bắt trộm thế nào mà nghe nó thề để em tự khắc khóa tay rồi chạy mất hút luôn, chết cười

Đến thua cả ông trộm lẫn ông bắt Các anh tin người quá

Câu của thằng nghiện" Bỏ e ra e thề e không chạy. ** con chó nào chạy. Và cái kết đắng của các bác tin người

Thái Nguyên chất chơi. Anh em nào có thông tin confirm phát nào.

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/03/1_2n4anbngp1joi.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/03/2_2n4anbnhjgrcl.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/03/4_2n4anbnlbaij2.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/03/5_2n4anbno94j16.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/03/3_2n4anbnse49bp.png

Video được xem nhiều: Ôm thùng hàng bỏ chạy giữa ban ngàyBạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?