Ca Sỹ Tuấn Hưng Tập Bắn Súng Để Bảo Vệ Tổ Quốc

xinhxinhxinhxinh

26/07/2016/0

Bình luận
-
Cầm Súng mà Súng không có băng tiếp đạn !

- Trả lời -

- 26/07/2016

mấy khẩu súng nhựa lừa con nít

- Trả lời -

- 27/07/2016

súng bắn bằng hơi, trên thì bằng bằng, dưới thì tủn tủn

- Trả lời -

- 27/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?