Cả nhà làm quan ở Hải Dương, điều chuyển các thành viên gia đình sang vị trí khác: Lọt sàng xuống nia, không đi đâu mà thiệt

Thích nhỉ, sao nhà mình không có ai làm quan

Nguồn: Vietnamnet.vn


Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành, Hải Dương vừa ra quyết định điều chuyển ông Nguyễn Hồng Cương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ (em rể Bí thư huyện) làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy.

Còn Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy về làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Sở Nội vụ đang xem xét lại việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Dũng (con trai Phó Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Sang) làm Trưởng Phòng Tài chính khi ông Sang giữ chức Phó chủ tịch huyện có gì sai so với quy định.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/25/ca-nha-lam-quan-o-hai-duong-dieu-chuyen-_2olq7d0cq04kg.jpg

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bình luận
-
Biết rồi - khổ lắm - nói mãi.

- Trả lời -

- 25/07/2017

nhân sự quy hoạch nhiu đó , sàng qua sàng lại là phải rồi... đòi hỏi người mới lấy đâu ra?

- Trả lời -

- 25/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?