Các bạn nghĩ gì về bản đồ các trạm thu phí BOT ở Việt Nam này?

Ming MingMing Ming

01/09/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/01/21270963_1770467996299268_80902080946330_2ord10pk2kopt.png
Bình luận
-
Vắt , vắt . . .Còn Máu là con vắt . .!

- Trả lời -

- 01/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?