Bức tranh trị giá 1 triệu đô la nằm ở đâu?

Bằng đôi mắt nghệ thuật của mình, phải mất bao nhiêu thời gian bạn mới có thể tìm thấy bức tranh trị giá 1 triệu đô la lẫn trong những bức tranh vô giá trị này?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-6732-8999-_2mqldb8qs9p1k.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-9592-3262-_2mqldb8q83ic0.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-3538-6397-_2mqldb8qcehck.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-2448-5350-_2mqldb8r48og8.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-3971-4184-_2mqldb8qpk3ib.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-8919-5124-_2mqldb8qc7i9t.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-5604-2924-_2mqldb8q9l78i.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-5094-9119-_2mqldb8r0k5st.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-1993-4558-_2mqldb8qspc7p.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-9524-9579-_2mqldb8qgndmd.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-9409-9375-_2mqldb8qafs3n.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-8137-6881-_2mqldb8r6880a.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-6854-6091-_2mqldb8r2gid2.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-6399-2087-_2mqldb8ql7anl.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/buc-anh-tri-gia-1-trieu-do-la-1762-2117-_2mqldb8r3e3mp.jpg

Nguồn:
http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/anh/buc-tranh-tri-gia-1-trieu-do-la-nam-o-dau-3434538.html
Bình luận
-

LQH

1 triệu $ có vẻ dễ kiếm nhỉ. KKK

- Trả lời -

- 13/07/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?