Bức tranh hộp sọ cho biết bạn thuộc tuýp người lý trí hay cảm xúc

Lý trí giúp ta nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng, còn cảm xúc giúp cuộc sống thăng hoa hơn.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/03/hopso-1499004697510_2oikerbt5gmoc.png


BẠN NHÌN THẤY HÌNH NÀO ĐẦU TIÊN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/03/1_2oiketdsm0ash.png


ĐỒNG TỬ
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/03/2_2oikf08m3glee.png


ĐẦU LÂU
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/03/3_2oikf16ggnh9k.png


CON MA
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/03/4_2oikf21rk2tml.png


ĐỒNG TỬ VÀ ĐẦU LÂU


Nguồn: v2

Video xem thêm:


Bình luận
-

- Trả lời -

- 04/07/2017

Hãy nhìn những bức hình này gần một tí, rồi xa một tí...Chứ ngoài ra chả có gì là là lý trí, cảm xúc, giàu tưởng tượng hay tinh mắt gì cả...Đứa nào không thấy đứa đó bị lọt tròng !

-

- 04/07/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?