BÓNG MA XUẤT HIỆN Ở GIÂY thứ 10-12 TRONG ĐOẠN VIDEO ĐỐT PHÁO HOA ĐÊM GIAO THỪA Ở QUẢNG NGÃI

phuvinh99phuvinh99

14/02/2016/0


bạn nào có máy laptop nhìn thấy rõ hơn ở giây thứ 10-12 (nhìn rõ nhất là giây thứ 11) với thời gian 1 phút 18 giây
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?