Bốn câu đố tìm số thử thách trí thông minh

Từ dữ kiện cho sẵn, bạn hãy vận dụng tư duy logic và khả năng tính toán để tìm đáp án trong thời gian nhanh nhất.

Câu 1: Một người đàn ông quên mất mật khẩu gồm năm chữ số để mở khóa. Bạn hãy giúp anh ta tìm ra mật khẩu với các điều kiện sau:


a. Chữ số thứ năm cộng chữ số thứ ba bằng 14.

b. Chữ số đầu tiên nhỏ hơn hai lần chữ số thứ hai 1 đơn vị.

c. Chữ số thứ tư lớn hơn chữ số thứ hai 1 đơn vị.

d. Chữ số thứ hai cộng chữ số thứ ba bằng 10.

e. Tổng năm chữ số là 30. 


https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/25/tim-so-1-4176-1511595566.jpg

>>Xem đáp án câu 1

Câu 2: Hãy múc 6 lít dầu ra khỏi thùng dầu mà chỉ được sử dụng ca 9 lít và ca 4 lít. 

https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/25/tim-so-2-7480-1511598972.jpg

>>Xem đáp án câu 2


[Video] Thực tại phũ phàng khi ngủ cạnh người yêu, đúng là 'đời không như là mơ'


Câu 3: Dưới đây là một hình lập phương có sáu mặt được trải trên một mặt phẳng với các ô số tương ứng. Hãy điền số còn thiếu vào các dấu chấm hỏi. 

https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/25/tim-so-3-2233-1511598972.jpg

>>Xem đáp án câu 3

Câu 4: Sử dụng đủ các số từ 1 đến 9 điền vào chín hình tròn dưới đây sao cho mỗi cạnh của hình tam giác có tổng bằng 17. 

https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/25/tim-so-4-2337-1511598972.jpg

>>Xem đáp án câu 4

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?