Bơm lưu lượng Pentax CS 200/3 có lưu lượng tối đa là bao nhiêu?

ThủyThủy

15:33 - 31/08/0

Cả nhà ai đã từng dùng con Pentax model CS 200/3 cho mình hỏi lưu lượng tối đa của nó là bao nhiêu ạ?

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?