Bộ Y tế xử lý hành chính cán bộ liên quan vụ VN Pharma

Về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc xử lý thuốc nhập khẩu của Công ty CP VN Pharma, Bộ Y tế cho biết, đã yêu cầu các cán bộ liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc và thực hiện luân chuyển lãnh đạo, chuyên viên…
Cụ thể, Bộ đã xử lý hành chính, yêu cầu các đơn vị liên quan và chuyên gia thẩm định, báo cáo, giải trình, rút kinh nghiệm sâu sắc và thực hiện luân chuyển lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, thay thế và bổ sung các chuyên gia thẩm định. Bộ cũng đã điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn cho các cán bộ có liên quan…
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/vn_pharma_2or00cf64bs8c.jpg


Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma tại tòa

nguon:http://anninhthudo.vn/doi-song/vn-pharma-nhap-thuoc-ung-thu-gia-bo-y-te-khang-dinh-khong-uu-ai-trong-cap-phep/739624.antd
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?