Bo mạch điều khiển Enerpro

Mr TrựcMr Trực

14:03 - 25/10/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/10/25/5125780341_1540451002.jpg

Model sản phẩm:

FCOG6100 E128 3Ø General Purpose Firing Board Đại lý Enerpro tại Việt Nam

FCOG6100 400HZ E128 3Ø General Purpose Firing Board, 400HZ Bo mạch điều khiển Enerpro

FCOG61BP E1535 3Ø Firing Board, Bi-Polar bảng điện điều khiển Enerpro

FCOG61HV E1024-1 High Voltage (900Vac) 3Ø Firing Board Mail: truc@hpqtech.com

FCOVFS31-0 E1510 Var. Freq. Semi-Converter Firing Brd, w/o DC-DC Đại lý Enerpro tại Việt Nam

FCOVFS31-1 E1155 Var. Freq. Semi-Converter Firing Brd, with DC-DC Bo mạch điều khiển Enerpro

FCOVF6100-1 bảng điện điều khiển Enerpro

FCOVF6100-2 E445 3Ø Var. Freq. Firing Board, with DC-DC Converter Mail: truc@hpqtech.com

FRS300-1-1 E1115 3Ø SEMI Converter Firing Board, OLC Đại lý Enerpro tại Việt Nam

FS300-2 E1115 3Ø Semi Converter Firing/Reg/Snubber Combo Board Bo mạch điều khiển Enerpro

FCOAUX60 E138 Auxiliary Firing Board bảng điện điều khiển Enerpro

FCOREM60 E324 Remote High Gate Drive Aux. Firing Board Mail: truc@hpqtech.com

FCRO2100 E211 1Ø, 2-SCR Firing Board Đại lý Enerpro tại Việt Nam

FCRO21HV E211-HV 1Ø, 2-SCR Firing Board, E/I Limit Bo mạch điều khiển Enerpro

FCRL2100 E1171 High Voltage (900Vac) 1Ø Firing Board bảng điện điều khiển Enerpro

FCRO4100 E168 1Ø, 4-SCR Firing Board Mail: truc@hpqtech.com

FCOG1200 E640 12-Pulse thyristor Firing Board Đại lý Enerpro tại Việt Nam

FCOA1200 E596 12-Pulse Thyristor Auxiliary Firing Board Bo mạch điều khiển Enerpro

DDOG1200 E595 12-Pulse Delay Determinater Board bảng điện điều khiển Enerpro

FCOP1200 12-Pulse Firing Package (FCOA1200+DDOG1200) Mail: truc@hpqtech.com

CBTC1A E1221 Crowbar Trigeer Board Đại lý Enerpro tại Việt Nam

Medium Voltage Trigger and related boards Bo mạch điều khiển Enerpro

MVTB2-2 E1319 MediumVoltage Trigger Board, 2 SCR, 2 Commands bảng điện điều khiển Enerpro

MVTB4-1 E1178 MediumVoltage Trigger Board, 4 SCR, 1 Command Mail: truc@hpqtech.com

MVTB4-2 E1242 MediumVoltage Trigger Board, 4 SCR, 2 Commands Đại lý Enerpro tại Việt Nam

MVTB6-1 E1271 MediumVoltage Trigger Board, 6 SCR, 1 Command Bo mạch điều khiển Enerpro

MVTB6-2 MediumVoltage Trigger Board, 6 SCR, 2 Commands bảng điện điều khiển Enerpro

MVTB6-6 E1193 MediumVoltage Trigger Board, 6 SCR, 6 Commands Mail: truc@hpqtech.com

DDFO6100 E1325 Delay Determinator Board, 6 Channel Đại lý Enerpro tại Việt Nam

DDFO1200 E1212 Delay Determinator Board, 12 Channel Bo mạch điều khiển Enerpro

TVM6-1 E1226 Thyristor Voltage Monitor Board, 6 Channel bảng điện điều khiển Enerpro

FCOG6100 Plug-in Boards Mail: truc@hpqtech.com

GRB-1 E706 Gamma Regulator Board (ASC) Đại lý Enerpro tại Việt Nam

Regulator Boards Bo mạch điều khiển Enerpro

VRCL1P-1 E417 1Ø Voltage and Current Regulator Board bảng điện điều khiển Enerpro

ISOVLCL-3 E1443 1Ø, 3Ø Voltage and Current Limiter Board Mail: truc@hpqtech.com

ISOVLCL-4 E1453 1Ø, 3Ø Voltage and Current Limiter Board (Latching) Đại lý Enerpro tại Việt Nam

CTRCT-1 E207 Current Regulator Board Bo mạch điều khiển Enerpro

CTRCT-2 E371-1 Current Regulator Board with Ramp Start bảng điện điều khiển Enerpro

PTIR-1 E216 Polarity Transition Inhibit Board Mail: truc@hpqtech.com

PTIFL-1 E1411 Polarity Transition Inhibit Board, With Field Loss Đại lý Enerpro tại Việt Nam

Current Sensing Boards Bo mạch điều khiển Enerpro

CR400 E432 Current Rectifier for CT Feedback Board bảng điện điều khiển Enerpro

CR600 E1093 Current Rectifier for CT Feedback Board Mail: truc@hpqtech.com

Snubber Boards Đại lý Enerpro tại Việt Nam

TSB-1 E251 One R-C Circuit Bo mạch điều khiển Enerpro

TSB-2 E251 Two R-C Circuits bảng điện điều khiển Enerpro

TSB-3 E251 Three R-C Circuits, 0.15µF Mail: truc@hpqtech.com

TSB-3 E251 Three R-C Circuits, 0.30µF Đại lý Enerpro tại Việt Nam

TSB-3B E703 Three R-C Circuits, 0.30µF, ASC Bo mạch điều khiển Enerpro

TSB-6 E251 Six R-C Circuits, 0.15µF* bảng điện điều khiển Enerpro

TSBHG-6 E459 Six R-C Circuits, High Shock Environment Mail: truc@hpqtech.com

Miscellaneous Boards, Testers and Modules Đại lý Enerpro tại Việt Nam

PR324 B E193 Reference Transformer Board Bo mạch điều khiển Enerpro

RAM3-1 Resistor Attenuator Module bảng điện điều khiển Enerpro

RNA6-1 Resistor Attenuator Network Mail: truc@hpqtech.com

2 Board Assemblies Đại lý Enerpro tại Việt Nam

CVR600-1 FCOG6100+ISOVLCL-3, without interconnecting panel Bo mạch điều khiển Enerpro

CVR600P-1 FCOG6100+ISOCLVL-3, with interconnecting panel bảng điện điều khiển Enerpro

CVR600-2 FCOG6100+ISOVLCL-4, without interconnecting panel Mail: truc@hpqtech.com

CVR600P-2 FCOG6100+ISOVLCL-4, with interconnecting panel Đại lý Enerpro tại Việt Nam

CVR1200-1 FCOG1200+ISOVLCL-3, without interconnecting panel Bo mạch điều khiển Enerpro

CVR1200P-1 FCOG1200+ISOVLCL-3, with interconnecting panel bảng điện điều khiển Enerpro

CVR1200-2 FCOG1200+ISOVLCL-4, without interconnecting panel Mail: truc@hpqtech.com

CVR1200P-2 FCOG1200+ISOVLCL-4, with interconnecting panel Đại lý Enerpro tại Việt Nam

FCOG630D E820 Simplified Firing Board, minimum quantity 10 Bo mạch điều khiển Enerpro

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?