Bộ mã hóa vòng quay Pepperl Fuchs / Đại lý Pepperl Fuchs

mrgiauhgpmrgiauhgp

11:38 - 13/12/0

Mã hóa vòng quay Pepperl Fuchs


Mã hoá quay có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng đòi hỏi tốc độ quay giám sát, tốc độ, gia tốc và hướng. Những cảm biến này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng được tìm thấy trong cơ khí, ngành công nghiệp băng tải, vật liệu xử lý và các ngành công nghiệp bao bì. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một bộ mã hóa quay thích hợp cho các ứng dụng của bạn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/12/13/4190546256_1513139851.jpgPepperl+Fuchs Vietnam Inductive proximity switches

Code: NJ3-18GK-S1N

Pepperl+Fuchs Vietnam Replaced by: 124422

VAA-4E4A-KE-ZE/R ASI-An

(Code: VAA-4E4A-KE-ZE/R)

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 209759

VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L

(Code: VAA-4E4A-KE-ZE/E2)

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 129640

VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y129640

(Code: VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y12964)

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 111572

NJ20+U10+E2-Y111572

(NJ-20+U10+E2-Y111572)

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 187481

NBB20-L2-E2-V1

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 089925

NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925

(Code: NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925)

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 226332

NCB2-12GM60-B3-V1

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 187548

NBB20-L2-A2-V1

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 084528

NJ40+U1+E2

(Code: NJ40-U10-E2)

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 084736

NBB6-F-E2

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 054798

NBB6-F-B3-Y54798

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 226317

NBB20-L2-B3-V1

Pepperl+Fuchs Vietnam No: 025823

NJ28+U1+E2-Y25823


Cảm biến tốc độ Pepperl Fuchs, Cảm biến gia tốc Pepperl Fuchs, Cảm biến quang Pepperl Fuchs, Cảm biến siêu âm Pepperl Fuchs, Cảm biến tiệm cận Pepperl Fuchs, Hệ thống định vị Pepperl Fuchs, Hệ thống nhận dạng Pepperl Fuchs, Thiết bị bảo vệ Pepperl Fuchs, Thiết bị điều khiển Pepperl Fuchs, Đại lý Pepperl Fuchs, Pepperl Fuchs vietnam, Encoder Pepperl Fuchs, Bộ mã hóa vòng quay Pepperl Fuchs

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?