Bộ mã hóa vòng quay Kubler / Encoder Kubler

mrgiauhgpmrgiauhgp

08:57 - 24/01/0

Bộ mã hóa vòng quay Encoder Kubler Được thành lập vào năm 1960 bởi Fritz Kubler, là một doanh nghiệp gia đình hiện đang được dẫn dắt bởi các thế hệ tiếp theo là con trai Gebhard và Lothar Kubler. Bằng chứng cho sự tập trung phát triển mạnh trên thị trường quốc tế là xuất khẩu hiện chiếm hơn 60 phần trăm của doanh thu, với 8 thành viên trên thi trường thế giới và các nhà phân phối trên 50 quốc gia.

Cảm biến vòng quay Kubler

Encoder Kubler

Đại lý phân phối Kubler

Kubler vietnam

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/24/6422361912_1516759031.jpg

Model :

Sendix Base KIS40 Sendix Base KIS40 WDG 53V WDGI 58D WDG 58V 3700 Plastic housing

Sendix Base KIH40 Sendix Base KIH40 WDGI 58A WDGI 58K WDGI 63B 3720 Plastic housing

Compact optical 3610 Compact optical 3610 WDGI 58B WDG 58S WDGI 63Q Sendix 5000

Compact optical 3620 Compact optical 3620 WDGI 58C WDG 58T WDGI 70B Sendix 5020


BMG-FE-20/16/B1 Bộ mã hóa vòng quay Kubler

-ALF/TP43A/V/K15

-DO-M1600-V/60/2.00-MRA

-VSS/200/B152

T8.A02H

8.3700.1332.1000

8.5820.0500.2048.5030

BGU-1SIL

6.130.012.850

No: 1002702415

KF4S

8.5858.322A.2112.S002

8.5020-3851.1024 Encoder Kubler

5820(80010 40EO.0000)

8.5020-3151.1000

8.0010.40E0.0000

8.5820.0831.1024.1000

( S/N: 071200067)

AUM 80-SIL

8.7030.2732.2048

AUM 80-SIL

B16.21.7.267

(S-NR : 070120058E)

115Vac, 50/60Hz, 27mA

8.5820.0H30.1024.5093.0015

(M/N:19551001)

8.5820.1030.2048.5130 Đại lý Kubler

S55023-0160-PTFE 904

8.5883.042B.G221.S010.0020

8.5020.3851.1024

3.220.401.351.422

8.5888.1431.3112

8 5820 0500 2048 5030

8.5000.8354.5000

8.5000.8354.3600

8.A020.A211.1024

8.3700.1332.0360.00

KP-85637 / 4 ,

030 LAL 0103 H000000

8.5020.3921.1024

8.5888.1431.3112

8.0000.1J01.0608

B16.01 (230VAC)

SR085-30-02-02-21301-V100

SN: 1433501227,

ID: 99500010875

8.5020.0320.1024.S090

W 17.90 AC(10Hz)/a0

Art-No: 1.740.900.054

T8.5000.C05B.0600.0050.002

(S/N:1326303361)

type:8.5820.0H30.0512.5093.0015

(HTL 10-3)

8.5020.3A21.1024

05.2400.213L02050,

SN: 1017503118

7GS040C

type: D8.1102.0283.4000

S.Nr: 0611500ACO

Replaced by: 8.3720.2642.0100

(EB50B8-H6AR-100.5000J0)

Bộ mã hóa vòng quay Kubler, Cảm biến vòng quay Kubler, Encoder Kubler, Đại lý Kubler, Kubler vietnam, Đại lý phân phối Kubler, Đại lý encoder Kubler, Đại lý Kubler tại Việt Nam

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?