Bộ lông mày nổi nhất vịnh Bắc bộ mấy hôm nay đây :))

Nếu đây là trang điểm diễn tuồng thì ok, chứ vác cả bộ lông mày này ra phố đi dạo thì

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/13654117_2056255927933720_65182256267525_2mql05q76qo2p.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/13654285_2056255914600388_43113911004255_2mql05q1ng3gk.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/13620100_2056255961267050_17989832177882_2mql05q1op6na.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/13619939_2056255987933714_73293244644682_2mql05q4s3qn1.jpg


Ảnh: Facebook
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?