Bộ đếm Koyo

mrgiauhgpmrgiauhgp

15:47 - 05/01/0

Bộ đếm Koyo quan trọng trong tất cả các loại máy móc và sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy chúng ví dụ trong ô tô, máy bay, thiết bị gia dụng nhưng cũng có trong thiết bị để làm từ thép và chất bán dẫn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/05/7571226102_1515142013.jpg

KCX-1DM KCX-8T

KCX-1M KCX-B4

KCX-2 KCX-B4M

KCX-2D KCX-B4T

KCX-2DM KCX-B4W

KCX-2M KCX-B4WM

KCX-3 KCX-B6

KCX-3D KCX-B6M

KCX-3DM KCX-B6T

KCX-3DM KCX-B6T-1185 Đại lý Koyo / Koyo vietnam

KCX-3M KCX-B6W

KCX-3W KCX-B6WM

KCX-3WM KCY-2D-G

KCX-4 KCY-2D-H

KCX-4D KCY-2DM-G

KCX-4DM KCY-2DM-H

KCX-4M KCY-2DMR-G

KCX-4P KCY-2DMR-H

KCX-4RN KCY-2-G

KCX-4T KCY-2-H

KCX-4W KCY-4D- G

KCX- 4WM KCX-B6WM

KCX-5 KCY-2D-G

KCX-5D KCY-2D-H

KCX-5DM KCY-2DM-G

KCX-5M KCY-2DM-H

KCX-5W KCY-2DMR-G

KCX-5WM KCY-2DMR-H

KCX-6 KCY-2-G

KCX-6D KCY-2-H

KCX-6DM KCY-4D-G

KCX-6DM KCY -4D-H

KCX-6M KCY-4DM-G

KCX-6P KCY-4DM-H

KCX-6RN KCY-4DMR-G

KCX-6RN-1761 KCY-4DMR-H

KCX-6T KCY-4-G

KCX-6W KCY-4-H

KCX-6WM KCY-4T-G

KCX-6WM KCY-4T-H

Bộ đếm Koyo, Bộ mã hóa vòng quay Koyo, Encoder Koyo, Cảm biến tiệm cận Koyo, Đại lý Koyo, Koyo vietnam

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?