Bộ 5 câu hỏi thánh thức trí tuệ: Trả lời đúng 3/5 câu bạn thuộc nhóm 15% những người thông minh trên thế giới

Mục đính bộ 5 câu hỏi trí tuệ ra đời là để tìm ra những người thông minh trên thế giới. Những câu hỏi mang tính chất đánh đố đòi hỏi bạn phải vận dụng tư duy logic kèm với sự nhạy bén mới có thể trả lời hết được. Chỉ cần 3/5 câu đúng bạn đã nằm trong 15% nhóm người thông minh trên thế giới. Thử xem để biết mình có phải là người thông minh thật sự không nhé, hay là bạn chỉ đang ảo tưởng trí thông minh của mình

Câu 1

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/27/5727-6e1877afdb22051a89e03f70d2a5590e_2om70ft722pk1.jpgCâu 2

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/27/5727-2947b34d6bf266098ce3c33598686250_2om70ft6l2hn2.jpg


Câu 3

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/27/5727-3214a04967a003130e67d872f8fb94a5_2om70ft6fl995.jpg


Câu 4

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/27/5727-bb26365ee44f49b0107ff1f10ecd5cad_2om70ft99a04l.jpg


Câu 5

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/27/5727-0e7fdb4838af3fdda522955df26bbc60_2om70fts1tpda.jpg
.

ĐÁP ÁN

CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3

CÂU 4

CÂU 5


VIDEO HOT


VIDEO XEM THÊM
Bình luận
-
các câu trả lời không thuyết phục, nhất là câu 5

- Trả lời -

- 28/07/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?