Bình tích áp Varem 2000 lít có loại 16 bar không?

ThủyThủy

14:12 - 23/08/0

Các bạn ơi giúp mình với, mình thấy bình tích áp Varem có loại 10 bar 2000 lít, nhưng không biết có loại 2000 lít 16 bar không?

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?