Bình tích áp Varem 20 lít 10 bar có kiều bình đứng không?

ThủyThủy

16:18 - 31/08/0

Các bạn cho mình hỏi bình tích áp loại 20 lít 10 bar có kiều bình đứng không?

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?