Bình nào sẽ đầy nước đầu tiên và tại sao?

[embedPost]
[/embedPost]
Bình nào sẽ đầy nước đầu tiên và tại sao?
> Xem đáp án
[embedPost]
[/embedPost]
Tìm quy luật và con số còn thiếu trong dấu '?' chỉ trong 20 giây có quá khó với bạn?
> Xem đáp án
[embedPost]
[/embedPost]
Di chuyển 2 que diêm nào để đưa phần diêm thừa ra phía bên ngoài?
> Xem đáp án
[embedPost]
[/embedPost]
Tìm 6 điểm khác nhau giữa hai ảnh trong 20 giây là thử thách mà rất nhiều người đã không thể vượt qua, còn bạn?
> Xem đáp án

Nguồn: VnExpress

Xem thêm: Chúng tôi có một tình yêu nhẹ nhàng và vững chãi

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?