Biên Hòa "thất thủ" rồi. Các mem ở TP.HCM cẩn thận nhé.

Nhật SangNhật Sang

09/05/2017/0

Vừa rồi, trên một số diễn đàn đã chia sẻ hình ảnh ngập lụt ở Biên Hòa trong trận mưa to vào chiều nay ngày 9/5. Biên Hòa giờ này phố cũng như sông rồi. Tình hình là ở Sài Gòn cũng đang rất âm u, dự đoán là có thề mưa to và rất to. Các mem đi ngoài đường cẩn thận nhé.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/09/bien_hoa_5_2oaj7m1rt3163.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/09/bien_hoa_6_2oaj7m1t62qo8.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/09/bien_hoa_4_2oaj7m216eha4.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/09/bien_hoa_2_2oaj7n1tt0q71.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/09/bien_hoa_ngap_2oaj7n225asg4.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/09/bien_hoa_3_2oaj7n21147r5.jpg


Nguồn: Bienhoa Young
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?