Biển báo giao thông mà lỗi chính tả chi chít như thế này thì đúng là cạn lời

Lỗi này ngày càng nghiêm trọng. Đến nhiều người còn viết đc là bà Chưng với bánh trưng cơ mà

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/22/18057686_1241858735932589_21395953922714_2o84rqnnktc50.jpg


Lỗi đánh náy thôi, bắt lỗi này hết ngày ))
Bình luận
-
Thớt không viết được tiếng Việt đàng hoàng, thì không được chê bai nhé! "Đến nhiều người còn viết đc là bà Chưng..." "Lỗi đánh náy thôi..."

- Trả lời -

- 22/04/2017

Sao dạo này nhiều người ít học thế ? Đã vậy còn đưa sự ngu dốt của mình ra cho thiên hạ nhìn ngắm . Làm hư chữ Việt hết rồi .

- Trả lời -

- 22/04/2017

Đã từ hơn bốn mươi năm rồi chứ có mới mẻ gì đâu!

-

- 23/04/2017

Ngay cả thằng viết bài chê cũng vậy thôi mà.

-

- 23/04/2017

... chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

- Trả lời -

- 22/04/2017

Đã viết một bài gọi là chủ đề cho mọi người đọc,huống chi lại là bài nói về chính tả trong tiếng Việt mà lại đi viết chữ "đc" thì bó tay với cả thớt lẫn người duyệt bài.Có vài bài viết duyện còn sót thì đâu trách cái lỗi đánh máy trong ảnh,ngày người ta đánh cả trăm bản cơ mà.

- Trả lời -

- 23/04/2017

Bắt lỗi người ta lại lòi ra cái ngu của mình.

- Trả lời -

- 23/04/2017

* 1 Topic viết đúng 3 câu: "Lỗi này ngày càng nghiêm trọng. Đến nhiều người còn viết đc là bà Chưng với bánh trưng cơ mà Lỗi đánh náy thôi, bắt lỗi này hết ngày" * đúng là cạn lời * bắt lỗi này hết ngày!

- Trả lời -

- 23/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?