Bé gái đi lạc, thanh niên chơi lầy đặt khủng long xung quanh cho bé khỏi chạy lung tung

Bà tám showbizBà tám showbiz

25/08/2017/0

Cười quỳ với thanh niên này, sáng kiến vậy mà cũng nghĩ ra được =)))))))))))))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/25/20915403_1562986363756027_52216072281160_2oqdcmo001t19.png


VIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
nớ tè và ị ra quần l;uôn

- Trả lời -

- 25/08/2017

Dö ù me !!! Düá nào làm. Lân töí ông vây nó bäng rông kodomo !!

- Trả lời -

- 27/08/2017

Đúng lầy,đây chắc nhà sách hay siêu thị.Sao không dẫn bé lại quầy nhờ mấy chị phát thanh viên mà chốt nhỏ trong cái bầy khủng long kia,chơi quả vãi cả hài.Mà phải công nhận sáng kiến này ko ai có thể nghĩ ra.

- Trả lời -

- 25/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?