Baumer vietnam - cảm biến Baumer tại việt nam - Encoder baumer - Nhà phân phối baumer tại việt nam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

12/03/2018/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/4026875814_1520846916.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/4026875814_15208469161.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/4026875814_15208469162.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/4026875814_15208469163.jpg
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D20B20
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5 D G1/4 0+6 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D31B22
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D63B20
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5 D 1/2NPT 0+6 BAR BH3
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D30B22
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5 D G1/2 0+10 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D60B22
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B220
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10 BCONNECT.DIN
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B260
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX363B260
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B200
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) BCONNECT.DIN
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B220
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B260
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX263B200
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX223B260
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure transmitter E9233MB18R
Baumer vietnam - tmp vietnam Sensor FPDK 14P5101/S35A
Baumer vietnam - tmp vietnam Encoder BHF 03.25W100-L2-9
Baumer vietnam - tmp vietnam Encoder BHF 03.25W200-L2-9
Baumer vietnam - tmp vietnam FHDK 10P5101/S35A (FHDK-10P5101/S35A)
Baumer vietnam - tmp vietnam BASG000601
Baumer vietnam - tmp vietnam BASG000011
Baumer vietnam - tmp vietnam BASG000095
Baumer vietnam - tmp vietnam TDP 13,06LT-6
Baumer vietnam - tmp vietnam ITD 4 A 4 Y23 100 H NI D2SR12 S 25 IP65 50
Baumer vietnam - tmp vietnam ITD 4 A 4 Y23 100 H NI D2SR12 S 25 IP65 50
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D31B22 MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D63B20 MEX5 D 1/2NPT 0+6 BAR BH3
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D30B22 MEX5 D G1/2 0+10 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Presure gauge MEX5D60B22 MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B220 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10 BCONNECT.DIN
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B260 CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX363B260 CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B200 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B220
Baumer vietnam - tmp vietnam CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B260
Baumer vietnam - tmp vietnam CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX263B200
Baumer vietnam - tmp vietnam CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure Transmitter (Sensor) CTX223B260
Baumer vietnam - tmp vietnam CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650
Baumer vietnam - tmp vietnam Pressure transmitter E9233MB18R
Baumer vietnam - tmp vietnam Sensor FPDK 14P5101/S35A
Baumer vietnam - tmp vietnam Encoder BHF 03.25W100-L2-9
Baumer vietnam - tmp vietnam Encoder BHF 03.25W200-L2-9
Baumer vietnam - tmp vietnam MEX3D53B33
Baumer vietnam - tmp vietnam MEX5D63B22
Baumer vietnam - tmp vietnam MEX5D63B20
Baumer vietnam - tmp vietnam MEX5D63B15
Baumer vietnam - tmp vietnampressure transmitterY91333B27A
Baumer vietnam - tmp vietnam PBSN22B27AA1140521
Baumer vietnam - tmp vietnampressure switchRPPNCA8205/SETP
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX5D60B22
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX5D60B24
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX3D50B22
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX3D50B24
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX5D60B20
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX5D60B24
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX5D60B27
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMEX5D60B29
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMIX7D60B20
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMIX7D60B24
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMIX7D60B27
Baumer vietnam - tmp vietnamPressure MechanicalMIX7D60B29

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?