Bầu Đức Vui Vì Được Bí Thư Đinh La Thăng Mời Đi Dạy Cán Bộ

Tin Nóng 247Tin Nóng 247

09/03/2016/0

Bình luận
-
vậy cũng đủ thấy cái tâm và cái tầm cua 2 nhà lãnh đạo này rồi! quả là chí lớn gặp nhau!

- Trả lời -

- 09/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?