Bất ngờ: Luận văn tiến sĩ xuất sắc của trụ trì Thích Đàm Lan bị tố đạo văn

Ở Mỹ rất khắt khe về đạo văn. 1% đạo văn thì cũng là đạo văn. Việt Nam thì than ôi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/11/8_2n473ecgcdkpo.jpg


Trong số 5 luận án tiến sỹ này, NCS Phan Thị Lan (ni cô Thích Đàm Lan) vừa bảo vệ “thành công xuất sắc”, NCS Vũ Đức Chính (hòa thượng Thích Thanh Nhiễu) cũng đã bảo vệ luận án tiến sỹ ngày 20/6/2016 với kết quả “xuất sắc”. Ba luận án còn lại đang chờ ngày bảo vệ.

Bản tóm tắt luận án tiến sỹ (LATS) của NCS Nguyễn Thúy Thơm (Thích Minh Thịnh) với đề tài “Vai trò của Phật giáo trong tín ngưỡng của người Việt (qua thời Trần)” có chỉ số giống với các tài liệu khác là 34%, trong đó giống tài liệu lấy từ internet là 33%, tài liệu xuất bản 1%, khóa luận của sinh viên 3%.

Bản tóm tắt LATS của NCS Phan Nhật Trinh (Thích Nguyên Hạnh) với đề tài “Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay” có chỉ số giống tài liệu khác là 47%, trong đó nguồn internet 47%, tài liệu xuất bản 1%, khóa luận sinh viên 6%. Bản tóm tắt LATS của NCS Phan Thị Kim (Thích Đàm Kiên) với đề tài “Đạo đức Phật giáo đối với đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội” có tỉ lệ 57%, trong đó nguồn internet 57%, tài liệu xuất bản 2%, khóa luận sinh viên 8%.

Bản tóm tắt LATS của NCS Phan Thị Lan ( Thích Đàm Lan) với đề tài “Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội” có chỉ số giống nhau 52%, trong đó nguồn Internet 52%, tài liệu xuất bản 6%, khóa luận sinh viên 6%.

Bản tóm tắt LATS của NCS Vũ Đức Chính (Thích Thanh Nhiễu) với đề tài “Sự hội nhập của Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay” có chỉ số giống nhau 42%, trong đó nguồn Internet 42%, tài liệu xuất bản 2%, khóa luận sinh viên 7%.

Trong số những kết quả nêu trên, bản tóm tắt luận án tiến sỹ của NCS Phan Thị Kim được cho là khá nhiều nội dung (57%) được Turnitin xác định là trùng lặp với tài liệu trong cơ sở dữ liệu của Turnitin. NCS Dương Tú đã tìm hiểu sự giống nhau đó và chỉ ra 5 ví dụ được cho là có tỉ lệ giống nhau nhiều nhất, dài nhất. Chúng tôi xin trích ra 2 ví dụ trong số đó.

http://www.tienphong.vn/giao-duc/nghi-an-dao-luan-van-tien-sy-cua-nha-su-1048718.tpo
Bình luận
-
không bik có liên quan gì đến vụ trộm đồ cổ của chùa mấy năm trước không?

- Trả lời -

- 11/09/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?