Bắp cải tím rửa ra nước xanh cửu long

Victory888xVictory888x

06/10/2016/0

Các mẹ cho hỏi bắp cải tím nhà em hôm qua mua về chế biến, lúc rửa nó ra cái mầu này là chuẩn hay là vì làm sao nhỉ? Em hoang mang quá cơ....
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/fb_img_1475729070722_2n94q0l79lrse.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/fb_img_1475729063018_2n94q2h2rcd9s.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/fb_img_1475729054419_2n94q2qbpc91e.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/fb_img_1475729070722_2n94q35mqi64t.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?