Bạo lực học đường Hàn Quốc thời đại mới : đánh nhau động tay động chân là chuyện quá xưa rồi!

Hàn Quốc giờ phát triển thật, đánh nhau thế này thì không biết đến chừng nào mới xong.Mà như thế vừa hay lại ứng với câu 'thương nhau lắm, cắn nhau đau', các anh mà cứ 'choảng nhau' ngày ngày thế này thì các chị em có mà khóc ròng vì ế mốc ế meo thôi. Chưa bao giờ xem đánh nhau mà cười đau bụng thế này các bác ạ!
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?