Báo cáo về vụ cháy quán karaoke ở Nguyễn Khang: Cháy nhà ra mặt chuột

Nhiều chuột to, chuột nhỏ chạy hết nhưng có phải con nào cũng bị tóm đâu

Quán Karaoke Gold có diện tích 80m2 với 7 tầng, 1 tầng lửng, 11 phòng hát. Cơ sở đã thiết kế PCCC gửi Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, tuy nhiên thiết kế không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và đã được Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội phúc đáp bằng 02 văn bản số 258/CSPC&CC-P3 ngày 09/6/2016, số 298/CSPC&CC-P3 ngày 08/7/2016.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/van-ban-logo-0048_2n6fm4o02jee9.jpg

http://www.phapluatplus.vn/cap-nhat-bao-cao-chi-tiet-cua-phong-canh-sat-pccc-ve-vu-chay-quan-karaoke-gold-d24469.html
Bình luận
-
Viết bài như sh!t vầy mà post lên, không biết xấu hổ à ?!

- Trả lời -

- 18/09/2016

Thớt viết bài có tâm ghê.

- Trả lời -

- 18/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?