Bạn vay nửa tỷ nhưng đột ngột qua đời, tôi có đòi được nợ từ vợ con của bạn?

"Tôi cho bạn vay 500 triệu đồng, có biên nhận, song chưa kịp trả thì anh ấy qua đời vì tai nạn.
Trong hoàn cảnh này, vợ con anh ấy có trách nhiệm trả nợ cho tôi không?"

Câu hỏi này của anh Bùi Đức Giang chắc hẳn cũng nhiều người quan tâm.

Theo bạn, anh Giang có đòi được lại số tiền đã cho bạn vay hay ko?
Cá nhân tôi thì nghĩ rằng vụ này chết là hết, số tiền nợ này được định đoạt bằng tư cách của vợ con người bạn đã qua đời thôi nhỉ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/vay-the-chap-ngan-hang_2ooo22gs13lm9.jpg

Hình minh họa
Bình luận
-
+ Nếu là nợ chung thì vợ vẫn phải có trách nhiệm trả theo tỉ lệ + di sản thừa kế để lại Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng (lUẬT HNGĐ 2014) 1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này. 2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này. Điều 66. Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết 1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản. 2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. 3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. 4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác. + Nếu là nợ riêng thì lấy từ di sản thừa kế để lại để khấu trừ nợ bạn nhé, sau đó mới chia thừa kế Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại (BLDS 2015) 1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại. 3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. Bạn hãy xác định vào thời điểm vay và người mất năm nào để xác định đúng pháp luật áp dụng nhé. Trên đây mình dựa vài luật htai.

- Trả lời -

- 14/08/2017

Người vay đã mất, đòi làm gì tội nghiệp gia đình người đã khuất! Nghĩa tử nghĩa tận bạn ơi!

- Trả lời -

- 14/08/2017

Xem lại tài sản chung của 2 vợ chồng,và việc người vợ có biết về khoản nợ này không.Nhiều khi có người mất trắng ấy vì vợ không biết chồng vay và tài sản thì chả có.

- Trả lời -

- 14/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?