Bạn thân đến mức nào cũng có một thứ tuyệt đối không thể dùng chung!

Có thể chia sẻ đủ thứ trên trời dưới biển, duy chỉ riêng người yêu là tuyệt đối không thể đụng vào nhé. Ai xem tình yêu không có lỗi, lỗi ở con bạn thân rồi thì hiểu nhé. Cẩn tắc vô ái náy, phòng giặc ngoài, phòng cả giặc trong nhà vẫn là thượng sách.
Bình luận
-
Hehe, đúng thịt

- Trả lời -

- 08/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?