Bạn sẽ "mất hồn" với sức mạnh thật sự của photoshop sau khi xem hàng loạt ảnh sau...


Không thể tin được tài năng của những designer, vậy nên mới có câu " không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết xài photoshop mà thôi."
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19225964_2062405664046085_39709475937485_2oj3iga05edqk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19225418_2062405487379436_49847258889324_2oj3iga20s53d.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19247763_2062404950712823_55166055794195_2oj3iga208dkb.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19225572_2062404970712821_46371440410809_2oj3iga2n3cpl.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19225966_2062405554046096_60436778283071_2oj3iga2j2ltd.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19225959_2062405574046094_52857124085461_2oj3iga366i73.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19247832_2062405524046099_73155816227766_2oj3igbag3pg5.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19248069_2062405197379465_34566730240040_2oj3igbcmkagn.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19274798_2062405464046105_13336117702169_2oj3igbee846o.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19260453_2062405640712754_52350014552552_2oj3igbgompch.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19260630_2062405154046136_33601499638033_2oj3igbes6jf4.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19274808_2062405130712805_61658934376128_2oj3igbi25oe1.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19274818_2062405234046128_34095634971877_2oj3igcikalr1.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19274932_2062404810712837_50431747020957_2oj3igcpepm6c.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19366236_2062405600712758_53256056387282_2oj3igd1207d0.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19396758_2062404767379508_24794583698251_2oj3igctsde2c.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19396622_2062405387379446_82492777258340_2oj3igctnfqis.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19275084_2062405214046130_63224449901448_2oj3igct9r818.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19399923_2062405277379457_63907269556772_2oj3igdm48jr2.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/06/19420460_2062405030712815_57224903036821_2oj3ige16bg7f.jpg
0 bình luận
-
Giờ thì đã hiểu vì sao quét Zalo nhiều gái xinh thế mà toàn 400k/s!

- Trả lời -

- 18:55 - 06/07

Adobe Photoshop là công cụ lừa tình mạnh mẽ nhất thế giới

- Trả lời -

- 15:56 - 06/07

Kết luận: đừng để fb, zalo... chen vào giấc mơ bắt được gấu xinh của bạn!

- Trả lời -

- 22:43 - 06/07

Nói dối làm tim ta đau ........

- Trả lời -

- 22:35 - 07/07

Tẹt zời. Thẩm mỹ viện kg thích PS đâu.

- Trả lời -

- 09:19 - 07/07

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?