Bán lẻ cùi vé gửi xe số lượng ít ở Phú Nhuận

Nét ViệtNét Việt

10:25 - 10/09/0

PHIẾU GIỮ XE IN SẴN
Kích thước: 5cm x 15cm
Chất kiệu: Giấy Fort 70
Số lượng: 100 tờ/cuốn
Thành phẩm: Cấn răng cưa 2 đường, có đóng số nhảy

BẢNG BÁO GIÁ PHIẾU GIỮ XE CÓ SẴN 2018 (Thay thế cho tất cả các bảng báo giá PHIẾU GIỮ XE 2017)​

http://vattusaigon.net/index.php?attachments/bang-gia-phieu-giu-xe-co-san-06_2018-jpg.7477/


MẪU PHIẾU GIỮ XE IN SẴN 2018 ​Có 3 loại:
- Phiếu giữ xe gắn máy
- Phiếu giữ xe hoa văn
- Phiếu giữ xe ô tô

http://vattusaigon.net/index.php?attachments/phi%E1%BA%BFu-gi%E1%BB%AF-xe-g%E1%BA%AFn-m%C3%A1y-c%C3%B3-s%E1%BA%B5n-netvietad-1-png.7473/
- Phiếu giữ xe gắn máy
http://vattusaigon.net/index.php?attachments/phi%E1%BA%BFu-gi%E1%BB%AF-xe-g%E1%BA%AFn-m%C3%A1y-c%C3%B3-s%E1%BA%B5n-netvietad-png.7474/

- Phiếu giữ xe gắn máy
http://vattusaigon.net/index.php?attachments/phi%E1%BA%BFu-gi%E1%BB%AF-xe-c%C3%B3-s%E1%BA%B5n-oto-netvietad-1-png.7471/
- Phiếu giữ xe ô tô
http://vattusaigon.net/index.php?attachments/phi%E1%BA%BFu-gi%E1%BB%AF-xe-c%C3%B3-s%E1%BA%B5n-oto-netvietad-png.7472/

- Phiếu giữ xe ô tô
http://vattusaigon.net/index.php?attachments/phi%E1%BA%BFu-gi%E1%BB%AF-xe-hoa-v%C4%83n-c%C3%B3-s%E1%BA%B5n-netvietad-1-png.7475/

- Phiếu giữ xe hoa văn
http://vattusaigon.net/index.php?attachments/phi%E1%BA%BFu-gi%E1%BB%AF-xe-hoa-v%C4%83n-c%C3%B3-s%E1%BA%B5n-netvietad-png.7476/

- Phiếu giữ xe hoa văn ​LIÊN HỆ NGAY:
Địa chỉ: 1/10/28 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Di động: 0903 181 581 - 0913 620 679 - 0903 770 679
Website: thietkemenu.net - netvietad.vn

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?