Bán hàng lấn chiếm và cái kết

Bán hàng lấn chiếm đường đi của các lão đại, thanh niên móc dao cân luôn các lão đại nhưng các lão đại dữ quá nên bị phản kèoNguồn: FB
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?