0/29/08

Bạn còn nhớ tên những trò chơi này: Đoán trúng không sót trò nào bạn là game thủ chính hiệu thời 2000

8x và 9x đời đầu còn nhớ nhưng buổi trốn học ra tiệm điện tử để giải trí không. Cả một ký ức tuổi thơ nằm trong đây, nhớ được hết tất cả các trò này bạn chính là game thủ chính hiệu

Hình 1

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt1-1503914967451_2or1mq3g60ji0.gif


Hình 2

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt2-1503914967454_2or1mq4545hqi.gif


Hình 3

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt4-1503914967460_2or1mq4b46r3d.gif


Hình 4

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt3-1503914967457_2or1mq6s72aej.gif


Hình 4

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt7-1503914967469_2or1mq8ki4jsb.gif


Hình 5

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt8-1503914967471_2or1mqbgbqobr.gif
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt5-1503914967464_2or1mqm0d1et3.gif


Hình 6


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/29/dt6-1503914967466_2or1mqnks7ej7.gif


Đáp án
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?