Bạn có tin đoạn clip này được tạo từ năm 1953???

Thật không thể tin nổi, thật tuyệt vời. Đẹp quá sức tưởng tượng luôn. Có bạn trẻ nước ngoài bình luận chạy thế vẫn còn thua xa giao thông ở Việt Nam cơ đấy.
Bình luận
-
Tổ lái là đây...Nghệ thuật là đây...

- Trả lời -

- 04/01/2016

Camera drone đã có từ năm 1953

- Trả lời -

- 04/01/2016

Đúng là đỉnh của đỉnh

- Trả lời -

- 04/01/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?