Ban chỉ đạo Tây nam bộ báo cáo vụ bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi: Khẳng định đúng quy trình !!

bum bumbum bum

10/12/2016/0

Chiều 9/12, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây nam bộ (BCĐTNB) đã có báo cáo gởi các cơ quan Trung ương liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi).

Liên quan đến bổ nhiệm Hoàng, BCĐTNB khẳng định, thực hiện đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ. Ban có kham khảo và đối chiếu theo kết luận 86-KL/TW ngày 24/10/2014 của Bộ Chính trị, Công văn số 577-CV/BVCTNB ngày 18/12/2015 của Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ - Ban tổ chức Trung ương.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/10/vu-minh-hoang-1481254681095-0-0-410-660-_2niji6hsa80ep.jpg


Trên cơ sở đó, Thường trực Ban có chủ trương thống nhất bổ nhiệm Hoàng. Ngày 14/1/2016, Chi ủy, Chi bộ Văn phòng Ban tổ chức họp lấy ý kiến. Ngày 14/1/2016, Văn phòng Ban có tờ trình gởi Đảng ủy cơ quan về việc bổ nhiệm.

Lãnh đạo Ban tổ chức 2 cuộc họp (biên bản ngày 8/1/2016 và ngày 15/1/2016) nên có quyết định bổ nhiệm Hoàng từ chuyên viên giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2016/12/08/vu-pho-minh-hoang-1481176677-1481177259_2nibna150jp7s.jpg

Một vụ bổ nhiệm 'Phó vụ trưởng 32 ngày' đến vụ trưởng cũng không biết: Thăng tiến quá nhanh và lạ....

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn


Theo soha.vn
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?