Bài toán lớp 3 gây tranh cãi

Dodacbando.com11Dodacbando.com11

14/02/2016/0

Có 1 số người học uổng phí tiền cha mẹ bài lớp 3 mà sinh viên đại học không làm được.... Xem thêm tại: http://www.dodacbando.com
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/fb_img_1455421353130_2m4ni1j1rjql3.jpg
Bình luận
-
Www.dodacbando.com

- Trả lời -

- 14/02/2016

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1×0+1=12

- Trả lời -

- 14/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?