Bài toán hại não: Hãy tìm số còn lại? đang làm điên đảo cộng đồng mạng

Hãy thử tài suy luận của bạn bằng bài toán này nhé!
Bằng tài suy luận, bạn hãy đoán xem dấu ? sẽ là số nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/19/so_may1_2m10fkk3dnc72.jpg
Bình luận
-
số 0

- Trả lời -

- 19/01/2016

4

- Trả lời -

- 20/01/2016

so 8

- Trả lời -

- 31/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?