Bài toán có cách giải giống bài 6:2(1+2)

Người giải bài toán 6:2(1+2)=1 sẽ giải bài toán trên thành 10.
Trong bài của Vnexpress còn có cả video giải đáp, vì vậy các thánh cùn cứ vào xem đi rồi cãi cũng không muộn


http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/nhieu-nguoi-dau-hang-truoc-phep-tinh-6-2-2-3-4-3396785.html?utm_source=home&utm_medium=box_cuoi_home&utm_campaign=boxtracking
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?