Bài toán cấp 1 hack não chỉ có thánh soi mới giải được

Trong nhiều trường hợp, khả năng chú ý các tiểu tiết là chiếc chìa khóa đưa đến sự thành công. Bằng cách nào đó, nếu bạn có thể giải quyết câu đố sau đây mà không cần nhìn đáp án không?

Chắc hẳn bạn không bình thường

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/21/22980-e2c8653d97a5f90c91c11d1724ef56da-o_2p0ammr6cbanp.jpg


ĐÁP ÁN
Bình luận
-
Chắc là 12.

- Trả lời -

- 21/09/2017

2 dòng trên trang trí 1+1x0+1 = 2 (dốt toán nên đoán thế, mà chưa chắc ngu hơn thớt đâu)

- Trả lời -

- 21/09/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?