Bài hát của ca sĩ không chuyên hơn nữa triệu người xem

Thục Trinh với Người Tình không đến vượt mặt đàn anh đàn chị trên bản xếp hạng Youtube dù video vừa mới tải lên gần đây :
Bình luận
-
bé gái xinh ghê.

- Trả lời -

- 25/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?